Politikë

Albert Ahmeti
Iniciativa e zëvendëskryeministres, Edita Tahiri për themelimin e një Tribunali, i cili do të gjykonte rastet e dhunimeve seksuale që kanë ndodhë nga forcat serbe...
24.04.2014 komente (3)
24.04.2014 komente (3)
24.04.2014 komente (1)
24.04.2014 komente (1)
24.04.2014 komente (2)
23.04.2014 komente (6)
23.04.2014 komente (24)
23.04.2014 komente (14)
23.04.2014 komente (0)
23.04.2014 komente (3)
23.04.2014 komente (9)
23.04.2014 komente (5)
23.04.2014 komente (2)
23.04.2014 komente (3)
23.04.2014 komente (15)