Ndotja mund të ndikojë në gjininë e foshnjës suaj, thotë studimi

Ndotja mund të ndikojë në gjininë e foshnjës suaj, thotë studimi

Shëndetësi June 13, 2022 - 17:26

Ekspozimi ndaj ndotjes mund të ketë ndryshuar raportin e djemve dhe vajzave të lindura nga miliona prindër në SHBA dhe Suedi, sipas një studimi.

Studimi zbuloi se ndotja e zhivës, kromit dhe aluminit lidhej me lindjen e më shumë foshnjave meshkuj, ndërsa ndotja me plumb rriti numrin e foshnjave femra.

Një ekip në Universitetin e Çikagos dhe Institutin Karolinska, Stokholm, studiuan gjysmën e popullsisë së SHBA (150 milionë) dhe të gjithë popullsinë suedeze (9 milionë), duke zbuluar mbi 100 faktorë të mundshëm që janë gjithashtu të lidhur. Si dhe ndotja, këto përfshinin nivelet e stresit të prindërve, varfërinë, krimin dhe papunësinë në zonë – madje edhe temperaturat e ajrit.

Botuar në revistën PLOS Computational Biology, studimi ekzaminoi popullsinë e Amerikës së Veriut për më shumë se tetë vjet dhe suedezët për mbi 30 vjet – kështu që të dhënat janë jashtëzakonisht gjithëpërfshirëse.

Pra, si mund të ndikojë ndotja në seksin e një fëmije?

Raporti i gjinisë në lindje (SRB) i foshnjave përcaktohet në konceptim kur saktësisht gjysma e embrioneve duhet të jenë vajza dhe gjysma djem.

Por shkencëtarët janë të vetëdijshëm se faktorët hormonalë mund të ndërpresin më shumë embrione të secilit seks në rrethana të ndryshme gjatë shtatzënisë – që do të thotë se raportet janë natyrshëm të anuar.

Megjithatë, ky hulumtim i ri sugjeron se ndotësit e ajrit dhe ujit gjithashtu ndikojnë në SRB. Fjala kyçe këtu është ndikimi – ata kanë gjetur një korrelacion, sesa një shkak dhe pasojë.

Ndotësit me ndikim të ajrit përfshinin hekurin, plumbin, merkurin, monoksidin e karbonit, aluminin dhe bifenilët e poliklorinuar (PCB). Ndotësit e ujit përfshinin kromin dhe arsenikun.

“Ka shumë mite për raportin e gjinive dhe lindjen, por kur gërmoni në hulumtim, rezulton se gjithçka që është testuar në të dhëna reale është bërë në mostra relativisht të vogla dhe disa deklarata nuk janë fare të bazuara në vëzhgime,” – tha Andrey Rzhetsky, studiuesi kryesor në Universitetin e Çikagos, tha për Guardian.

Ky është hetimi i parë sistematik i ndotësve të shumtë kimikë dhe faktorëve të tjerë mjedisorë duke përdorur grupe të dhënash të mëdha nga dy kontinente, thonë studiuesit.