Infektuar: 4715
Shëruar: 2227
Vdekur: 101
Shpallje, 05.06.2020

Shpallje, 05.06.2020

Shpallje June 05, 2020 - 15:19
Shpallje

Ditjona Tarjani shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“AM5” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 8108555710, Prishtinë.

Egzon Keqekolla BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit individual me nr. 810938160, Prishtinë.

Të rekomanduara