IPKO shpall ftesë për ofertim – ridizajnim i uebfaqes www.ipko.com

IPKO shpall ftesë për ofertim – ridizajnim i uebfaqes www.ipko.com

Auto&Tech November 21, 2022 - 14:39

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Ridizajnimi i faqes së IPKO-s”.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për ofertim mund të tërhiqen përmes kërkesës në e-mailin [email protected], më 22, 23 dhe 24 nëntor 2022.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më vonë se 06.12.2022.

Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.