Infektuar: 1057
Shëruar: 841
Vdekur: 30

Impressum

· Drejtor: Shpend Dobranja
· Kryeredaktorë: Agon Osmani
· Redaktorët: Shpatmal Krasniqi (Sport)
· Fotografia: Laura Hasani
· Drejtor financiar: Ismajl Musliu
· Drejtor i marketingut: Hekuran Hoxha
· Social Media Manager: Bajram Kurtishaj
· Drejtor teknik:  Fidan Syla
· Marketingu: (038) 249 751 · E-mail: [email protected]
· Xhirollogaria: NLB Prishtina Nr. 1701001010829163
· Adresa e redaksisë: Pallati i shtypit p. n . / Aneksi, Prishtinë
· Tel/Fax. (038) 249 071, Tel: (038) 222 451
  mob: (044) 951 515 · E-mail: [email protected]