IPKO mban Konferencën Inauguruese të Sigurisë Kibernetike: Një moment historik në inkurajimin e qëndrueshmërisë digjitale

IPKO mban Konferencën Inauguruese të Sigurisë Kibernetike: Një moment historik në inkurajimin e qëndrueshmërisë digjitale

Auto&Tech December 01, 2023 - 14:59

IPKO, ofruesi kryesor i telekomunikacionit dhe teknologjisë, arriti një arritje të rëndësishme në fushën e sigurisë digjitale duke pritur Konferencën e parë të Sigurisë Kibernetike në Kosovë. Ngjarja, e mbajtur më 15 nëntor në Hotel Emerald në Prishtinë, tërhoqi 350 mysafirë, duke krijuar një platformë për udhëheqësit e industrisë, ekspertët dhe palët e interesuara për të adresuar çështjet urgjente që lidhen me sigurinë kibernetike.

Në një epokë të shënuar nga transformimi dixhital i paprecedentë dhe kërcënimet kibernetike në rritje, konferenca pioniere e IPKO-s mblodhi disa nga ekspertët më të njohur të industrisë së sigurisë kibernetike. Qëllimi i tyre kolektiv ishte të lundronin në peizazhin në zhvillim dhe të kultivonin një kulturë të elasticitetit dixhital, duke fuqizuar organizatat, institucionet dhe individët për të mbrojtur asetet e tyre digjitale në botën e sotme të ndërlidhur.

Fjalimi kryesor nga Andras Pali, CEO i IPKO-s

Z. Andras Pali, CEO i IPKO, ndau njohuritë dhe vizionin e tij për një të ardhme digjitale më të sigurt. Z. Pali shprehu entuziazmin e tij për ngjarjen, duke thënë: “Duke organizuar këtë konferencë, ne kërkojmë të ndajmë njohuritë dhe ekspertizën tonë, duke ndihmuar komunitetin tonë të ndërtojë një të ardhme digjitale më të sigurt”

Gjatë fjalimit të tij, z. Pali shpalosi investimet e konsiderueshme të IPKO-s në sigurinë kibernetike, duke nënvizuar përkushtimin e kompanisë për avancimin e sigurisë digjitale. Ai theksoi rolin kryesor që luan siguria kibernetike në epokën digjitale, duke theksuar rëndësinë e saj në mbrojtjen jo vetëm të operacioneve të IPKO-së, por edhe të ekosistemit më të gjerë dixhital brenda Kosovës dhe më gjerë në rajon.

Si lider në industrinë e telekomunikacionit, Pali përsëriti rëndësinë e masave të forta të sigurisë kibernetike, duke theksuar përgjegjësinë që mban IPKO në ofrimin e shërbimeve dixhitale të avancuara duke siguruar një mjedis të sigurt online për klientët e saj dhe komunitetin në përgjithësi.

Mbështetja e industrisë dhe folësit kryesorë

Ngjarja fitoi mbështetje të konsiderueshme nga organizatat kryesore në këtë fushë, duke përfshirë Telekom Slovenije, Fortinet, Nagra, Cisco dhe Bitdefender. Këto entitete, duke shërbyer si partnerë folës, theksuan rëndësinë e konferencës në nxitjen e ndërgjegjësimit rajonal të sigurisë kibernetike.

Folësit kryesorë

Telekom Slovenije: Një ofrues lider evropian i telekomunikacioneve, Telekom Slovenije ndau përvojën e tij të pasur, duke udhëzuar pjesëmarrësit në zhvillimin e kërcënimeve kibernetike dhe strategjive mbrojtëse.

Fortinet: Si një lider global në zgjidhjet e integruara të sigurisë kibernetike, ekspertët e Fortinet dhanë njohuri mbi teknologjitë më të fundit të sigurisë kibernetike dhe praktikat më të mira.

Nagra: E specializuar në sigurinë digjitale, Nagra, një kompani e Kudelski Group, diskutoi rëndësinë e sigurimit të përmbajtjes digjitale dhe rrjedhave të të ardhurave.

Verso: Një lider teknologjik në mbarë botën, Verso prezantoi gjendjen e peizazhit global kibernetik dhe rëndësinë e infrastrukturës së sigurt të rrjetit.

Bitdefender: Një udhëheqës i teknologjisë së sigurisë kibernetike, Bitdefender ndriçoi pjesëmarrësit mbi përparimet më të fundit në sigurinë e pikës fundore dhe parandalimin e kërcënimeve.

Diskutimet e panelit të ekspertëve

Konferenca paraqiti edhe një panel të rëndësishëm të diskutimeve të ekspertëve, duke përfshirë Njësinë e Policisë kundër Krimit Kibernetik të Kosovës, duke u ofruar pjesëmarrësve njohuri gjithëpërfshirëse në tendencat, sfidat dhe zgjidhjet më të fundit të sigurisë kibernetike. Ky format i pajisi pjesëmarrësit me njohuritë dhe mjetet e nevojshme për të zbutur rreziqet dhe për të forcuar mbrojtjen e tyre digjitale.

Angazhimi i IPKO-së për një të ardhme të sigurt digjitale

Si përfundim, Konferenca inauguruese e IPKO-së për Sigurinë Kibernetike qëndron si një dëshmi e qasjes proaktive të kompanisë në nxitjen e një mjedisi të sigurt dixhital. Duke bashkuar lojtarët kryesorë në industri, IPKO jo vetëm që ka kontribuar në ngritjen e vetëdijes për sigurinë kibernetike në rajon, por gjithashtu ka hedhur themelet për bashkëpunimet dhe avancimet e ardhshme në sigurinë digjitale. Zbulimi i z. Pali për investimet e IPKO-s në sigurinë kibernetike e përforcon më tej përkushtimin e kompanisë për të udhëhequr komunitetin drejt një të ardhmeje digjitale më të sigurt dhe më elastike.

Kënaqësia e pjesëmarrësve dhe ndikimi afatgjatë

Jemi gjithashtu shumë të lumtur të ndajmë se sipas anketës së vlerësimit të konferencës, një shumicë dërrmuese e pjesëmarrësve (90%) shprehën kënaqësinë me agjendën e konferencës, duke e vlerësuar atë si të shkëlqyer ose shumë të mirë.

Pjesëmarrësit gjetën se konferenca ishte një platformë e vlefshme për të diskutuar çështjet e sigurisë kibernetike, duke e vlerësuar atë me 8/10 për ofrimin e një platforme të fuqishme diskutimi mbi sigurinë kibernetike.

Përveç kësaj, pjesëmarrësit parashikojnë një ndikim pozitiv afatgjatë të konferencës në sektorin e TIK-ut në Kosovë, duke e vlerësuar atë me 8/10. Kjo tregon rëndësinë e perceptuar të konferencës në formësimin e së ardhmes së fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në rajon.

Së fundi, organizimi i përgjithshëm i konferencës mori vlerësime të larta, me të anketuarit që e vlerësuan atë me 9/10 pikëve. Kjo nënvizon ekzekutimin pa probleme dhe vëmendjen ndaj detajeve në organizimin e konferencës.

Për të thënë me fjalët e një pjesëmarrësi: Organizimi i konferencës u bë në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe më të mirë të mundshme Në dritën e suksesit të jashtëzakonshëm dhe reagimeve pozitive nga pjesëmarrësit, kënaqësia e jashtëzakonshme e shprehur nga të pranishmit, së bashku me kontributet ndikuese të konferencës për rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë kibernetike dhe nxitjen e bashkëpunimit, përforcon përkushtimin për ta bërë këtë konferencë një event vjetor dhe me ndikim në sigurinë digjitale të rajonit.

Ndërsa ne e festojmë këtë moment historik, IPKO mezi pret të ndërtohet mbi këtë themel, duke ofruar vazhdimisht një platformë për liderët dhe ekspertët e industrisë për të shkëmbyer njohuri, për të adresuar sfidat në zhvillim dhe për të punuar kolektivisht drejt një të ardhmeje digjitale më të sigurt.