Infektuar: 98835
Shëruar: 83591
Vdekur: 2008
Kompania “Axpo”, gati për licencim të tregtimit me shumicë të energjisë elektrike në Kosovë

Kompania “Axpo”, gati për licencim të tregtimit me shumicë të energjisë elektrike në Kosovë

Ekonomia April 01, 2021 - 09:36

Kompania “Axpo Kosovo” është në fazën finale të licensimit për furnizim me shumicë të energjisë elektrike.

Kompania ka njoftuar se ka aplikuar në Zyrën e Rregullatorit për Energji për licencim të aktivitetit të Furnizimit me Shumicë (Tregtimit) të energjisë elektrike në Kosovë. Aplikacioni për licencim të këtij aktiviteti me të gjitha dokumentet relevante, është shqyrtuar nga punonjës të Zyrës së Rregullatorit për Energji dhe konsiderohet në fazën finale për vendimmarrje. /Zëri

Njoftimi i plotë:

Licencimi i Aktivitetit të Furnizimit me Shumicë (Tregtimit) të Energjisë Elektrike në Kosovë

Axpo Kosovo L.L.C Prishtinë, Rr.Ukshin Hoti, C4/3, Hy.A, Kati II, Prishtine, Republika e Kosoves, në pajtim me Nenin 6 të Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë (Rregulla ZRRE/Nr 07/2017), nëpërmjet kësaj NJOFTON palët e interesit se ka aplikuar në Zyrën e Rregullatorit për Energji për licencim të aktivitetit të Furnizimit me Shumicë (Tregtimit) të energjisë elektrike në Kosovë. Aplikacioni për licencim të këtij aktiviteti me të gjitha dokumentet relevante, është shqyrtuar nga punonjës të Zyrës së Rregullatorit për Energji dhe konsiderohet në fazën finale për vendimmarrje.

Licencimi i furnizimit me shumicë (tregtimit) të energjisë elektrike i ndërmarrjes Axpo Kosovo L.L.C. përveç tjerash do të përmbajë:

- Territori i mbuluar nga Licenca është Republika e Kosovës.

- I licencuari ka të drejtë të blejë kapacitete dhe energji elektrike nga prodhuesit me çmime të parregulluara

- blejë dhe shes kapacitete dhe energji elektrike nga furnizuesit tjerë me çmime të parregulluara;

- shes kapacitete dhe energji elektrike furnizuesve tjerë me çmim të pa-rregulluar; dhe

- transitojë, importojë dhe eksportojë kapacitete dhe energji elektrike.

I licencuari mund të kryej aktivitetin e furnizimit me shumicë (tregtimit) të energjisë elektrike në pajtim me dispozitat e Licencës së lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji, Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë dhe legjislacionit tjetër në fuqi.

Të gjithë palët e interesuara mund të kundërshtojnë dhënien e kësaj licence brenda tetë (8) ditësh kalendarike, nga data e shpalljes së këtij njoftimi në gazetë. Kundërshtimi/ankesa mund të bëhet në adresën: Zyra e Rregullatorit për Energji, Rr. ”Dervish Rozhaja”, Nr. 12, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës; e-mail: [email protected]; Tel.038247615/118.