Bregu në Samitin e Liderëve të Ballkanit Perëndimor: Një rajon - një treg - një vizion i përbashkët

Bregu në Samitin e Liderëve të Ballkanit Perëndimor: Një rajon - një treg - një vizion i përbashkët

Ekonomia May 16, 2024 - 17:25

Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) Majlinda Bregu mori pjesë në Samitin e Liderëve të Ballkanit Perëndimor, i quajtur "Një rajon, vizion i përbashkët", me fokus afrimin e rajonit me BE-në përmes Planit të Rritjes së BE-së dhe Tregut të Përbashkët Rajonal.

Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor shprehën vlerësimin e tyre për rezultatet e prekshme të prodhuara nga Plani i Veprimit i Tregut të Përbashkët Rajonal (CRM) të koordinuar nga RCC, si nxitës i tregtisë ndërrajonale dhe nxitës i integrimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor.

“Tregu i përbashkët rajonal është një “portë aksesi” për integrimin progresiv në tregun e përbashkët të BE-së dhe konvergjencën socio-ekonomike me BE-në pasi rruga drejt konsolidimit të zgjeruar ekonomik me tregun e Bashkimit çon përmes një Tregu të Përbashkët Rajonal “pa pengesa”. Rezultatet e zbatimit të CRM-së aktuale janë treguese, duke evidentuar ndikimet reale të prekshme transformuese socio-ekonomike të agjendave të shumta të politikave rajonale, por ato po tregojnë gjithashtu për potencialet ende të pashfrytëzuara të integrimit ekonomik që ende mund të çlirohen në mënyrë që rritja prej 10% të mund të t'i shtohen ekonomive tona”, tha Bregu në takim.

Udhëheqësit e BB shprehën gatishmërinë për të miratuar Planin e Veprimit CRM 2025-2028 në Samitin e Liderëve të Procesit të Berlinit 2024 dhe ftuan RCC, në bashkëpunim me partnerët përkatës rajonalë, për të koordinuar këtë fazë të re të CRM si dhe për të vazhduar mbështetjen dhe mbështetjen dhe të lehtësojë përfshirjen e parlamenteve në Procesin e Berlinit dhe agjendat e tjera të integrimit rajonal.

“Duke pasur parasysh skenarët e ndryshëm të konvergjencës që e vendosin rajonin tonë në 24 deri në 72 vjet udhëtime të përafrimit të konvergjencës – as edhe një perspektivë e vetme e rritjes nuk duhet humbur. Ne nuk mund të krijojmë një treg të përbashkët në BB nëse lihet mënjanë kapitali njerëzor. Nxitja e lëvizshmërisë së fuqisë punëtore brenda rajonit tonë mund të shtojë një 1.3% të konsiderueshme ndaj PBB-së deri në vitin 2025 dhe të gjenerojë 80,000 vende të reja pune. Një mjedis i favorshëm dhe konkurrues mund të rrisë rritjen vjetore me 2%, të tërheqë deri në 6.5% më shumë investime dhe të rrisë normën e rritjes së vendeve të punës deri në 1% në vit, ndërsa rrit produktivitetin e SME-ve me 5% në 10%. Prandaj, CRM-ja e re do të fokusohet në rritjen e kapitalit njerëzor dhe zhvillimin e aftësive, por edhe në nxitjen e transformimit dixhital dhe krijimin e mjedisit miqësor ndaj biznesit dhe rritjen e konkurrencës”, shtoi Bregu.

Udhëheqësit mirëpritën gjithashtu miratimin e Planit të Rritjes (GP) nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së dhe përsëritën angazhimin e tyre për të përqafuar mundësitë e GP, duke përfshirë përpjekjet e intensifikuara për të ndjekur angazhimet e kaluara në kuadër të Procesit të Berlinit, veçanërisht zbatimin e plotë të Marrëveshjeve për mobilitetin.

Sekretarja e Përgjithshme e RCC-së theksoi se në periudhën e ardhshme, RCC, së bashku me të gjitha autoritetet dhe partnerët kyç, do të punojë drejt vërtetimit të Planit të Veprimit të ardhshëm CRM me masa vepruese, rezultatet e pritshme dhe afatin kohor të zbatimit - për të qenë gati për miratim në Berlinin e ardhshëm. Samiti i procesit.

Takimi i radhës i liderëve të Gjashtës së Ballkanit Perëndimor për Planin e Rritjes do të zhvillohet në Bosnje dhe Hercegovinë.