Infektuar: 4715
Shëruar: 2227
Vdekur: 101
Shpallje, 27 maj 2020

Shpallje, 27 maj 2020

Shpallje May 27, 2020 - 11:04
Shpallje

Halil Maloku shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Fazli Ibriqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Nazmi Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

N'As Children Colletcion shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810558992 & nrb. 70796554.

Kombi Taxi Mehedin Pireva shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80586728, Prishtinë.

Të rekomanduara