Shpallje, 17.11.2023

Shpallje, 17.11.2023

Shpallje November 17, 2023 - 15:13

Rinor Zogjani shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII të shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Gentijana Duga shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ani I. Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Alejna Braha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.