Shpallje, 20.11.2023

Shpallje, 20.11.2023

Shpallje November 20, 2023 - 15:04

Ragip Reshani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I, SHFMU “Zef Lush Marku”, Velezh.

Fatmir Reshani shpall të pavlefshme dëftesat e klasave l-V, SHFMU “Dëshmorët e Kabashit”, Korishë.

Vlash Morina shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM Qendra e Kompetencës, Prizren.

Agim Elshani, me nr. nuk identifikues 810633702, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së, Prizren.

Kompania “TSA Trade” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811483468.

Mustafë Jashari shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III të shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Sejdi Haxhaj shpall të pavlefshme dëftesën e nëntëvjeçares, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Biolinda Mazrekaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Abdyl Rama”, Shirokë.

Qëndrim Ibraj shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Shkëndija”, Suharekë.

Ibrahim Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën, klasat I - IX, SHMU “Bajram Curri”, Nishor.

Azem Aliaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Imer Demiri shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Finik Zyba shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Vëllezërit Frashëri”, Bukosh.

Rrustem Krsniqi shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Gani Paqarizi”, Lubizhdë - Malishevë.

Lumturie Ajazi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I - VIII, SHMU “Edit Durham”, Mushtisht.

Albert Shla shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

“Ana Rent” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën me nr. 812048438, Gllogovc.