Shpallje, 23.11.2023

Shpallje, 23.11.2023

Shpallje November 23, 2023 - 17:55

Agron Ajredini shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Milihate Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e kl. 8 të shkollës fillore “Njazi Rexhepi”, Sllatinë e Epërme - Viti.

Eljasa Idrizi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës", Viti.

Gazmend Nuha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71287955, Drenas.

Vjollca Gerbeshi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Leonora Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Gjin Gazulli", Prishtinë.

Florim Aliu shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 të SHFMU "Migjeni", Rufc i Ri - Lipjan.

Ibrahim Akel shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Paversfor investments” SHPK me nr. fiskal 811364637, Lipjan.

Sebajdin Gjini shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 810607723, Prizren.

Alejna Braha shpall të pavlefshme certifikatën e Testit të Maturës, SHMM “Luciano Motroni", Prizren.

Albrim Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni", Prizren.

Mevlida Smaili shpall të pavlefshme dëftesat e kl. l - Vlll, SHFMU “Mushnikova", Mushnikovë.

Admira Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.