Shpallje, 24.11.2023

Shpallje, 24.11.2023

Shpallje November 24, 2023 - 15:56

Nisa Mustafi shpall të pavlefshme certifikatën e Testit të Maturës, SHME “Ymer Prizreni", Prizren.

“Rimline” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810972407, Prizren.

Besim Rrahmani shpall të pavlefshme diplomën, QB “Nënë Tereza", Prizren.

Sefer Shala shpall të pavlefshme dëftesat, SHFMU “Sezai Surroi", Bellobrat - Dragash.

Osman kastrati shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Fadil Syla shpall të pavlefshme diplomën e Shkollës së Mesme Bujqësore, Prishtinë.

Visar Huxha shpall të pavlefshme certificatën e biznesit me nr. 811363150, Podujevë.

Sylejman Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Besim Abdullahu shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Kongresi i Manastirit”, Gllamnik - Podujevë.

Valmir Gashi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Sevdaim Behrami shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Agona Dibrani shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Shemsedin Latifi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Shukri Shabani shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ "Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Hazbi Shabani shpall të pavlefshme dëftesat e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Selman Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ "Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.