Shpallje, 27.11.2023

Shpallje, 27.11.2023

Shpallje November 27, 2023 - 15:04

NTSH “Global Nacionale” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810514770.

NTSH “Global Nacionale” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330077942.

Lavdije Fazliu shpall të pavlefshme dëftesat e viti I,II,III,IV dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Gafurr Limani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Durim Vishesella shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Durim Vishesella” BI me nrf. 810715823.

Lorik Recica shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Burim Selimaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810972639 ShPK “Car White” Greikoc.

Valbon Reshani shpll të pavlefshme dëftesat kl I, IX ShMU “Shkendij”, Suharekë.

Bledian Morina shpall të pavlefshme diplomën ShMGj “Jeta e Re”, Suharekë.

Fdil Gegaj shpall të pavlefshme diplomën ShMGj “Jeta e Re”, Suhrekë.

Arjanit Kuqi shpall të pavlefshme diplomën ShMGj “Jet e Re”, Suharekë.

Dashnor Mustafa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Dashnor Mustaf” B.I. NPSh “Noli” nr. 810203729, Suharekë.

Beqir Elshani shpll të pavlefshme dëftesën e tetëvjeqarës ShFU “7 Marsi”, Suharekë.

Ardiane Krsniqi shpall të pavlefshme certifikatën të leshuar nga qendra e arsimit perfsional Mitrovicë tekstil n-181/2012, Mitrovic.

Urim Gshi shpll të pavlefshme dëftest kl X,XI ShMGj “Jet e Re”, Suharekë.

Besnik Beqiri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës mesme gjimnazi “Kuvendi i Lezhes”, Viti.

Florentina Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat e klasë 6-9 ShFMU “Fehmi Agani”, Turjak.

Ruzhdi Limaj shpall të pavlefshme diplomn e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malisheve.

Alban Foniqi shpall të pavlefshme dëftesat e viti 1,2,3 dhe 4 të gjimnazit “Lazgush Poradeci”, Kijevë.

Erblina Zabelaj shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Deshmoret e Kombit”, Guncat.

Leonora Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Kajtaz Ramadani”, Kijevë.

Valmir Morina shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFM “Ganimete Terbeshi”, Astrozup.

Valdet Morina shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFM “Bajram Curri”, Drenoc.

Leotrim Haxhaj shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12 ShFM “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Endrit Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12 e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Drilon Paqarizi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Migjeni”, Lubizhd.

Arbenit Rexha shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-5 dhe 6-9 ShFMU “Asim Vokish”, Panorc.

Senad Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Fehmi Agani”, Turjak.

Fatjon Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e ShFM “Kujtim Krasniqi”, Malishevë.

Bleone Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën e ShFM “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Vlora Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e kl 5-8 ShFMU “Kajtaz Ramadani”, Kijevë.

Armend Morina shpall të pavlefshme diplomvn e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Ilir Morina shpall të pavlefshme dëftesën e kl 10 gjimnazin “Hamdi Berish”, Malishevë.

Nurije Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e ShFM “Fehmi Agani” Klinë.

Kosovar Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-5 dhe 6-9 ShFMU “Tafil Kelmendi”, Balinc.

Jahir Krasniqi shpall të pavlefshme dëftest e kl 1-8 ShFMU “Migjeni”, Lubizhdë.

Bahtishahe Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Ismaij Qemaili”, Bellanic.

Avdyl Kryeziu Shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Kajtaz Rmadani”, Kijevë.

Flamur Gashi shpall të pavlefshme diplomën, dëftesat e kl 10,11,12 ShFM “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Egzon Morina shpall të pavlefshem certifikatën e biznesit BI – NT, “Lulishta”

me NUI-811000097, Malishevë.

Selim Hoti shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Ibrahim Mazreku”, Malishevë.

Lulzim Morina shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Lendita Shabani shpall të pavlefshme diplomën ,deftesat e kl 10,11,12 ShFM “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Valton Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10 ShFM “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Burim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Xheve Krasniqi”, Lladroviq.

Sadik Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Vesel Pagarusha”, Pagarushë.

Luljet Zogaj shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Ismaijl Qemaili”, Malishevë.

Florim Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit DPT “ADI” me NUI-810704165, Kijevë.

Mirzade Ramadani shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Gjergj Kastrioti”, Malishevë.

Sokol Ramadani shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Arif Shala” Drenas.

Enver Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Abedin Bujupi”, Arllat.

Deli Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit profesjonal “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Minush Kelmendi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Luigj Gurakuqi”, Klinë.

Xhylferie Hoti shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12,13 gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Arsim Hoxha shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Drilon Paqarizi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10 gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Shyhrete Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12,13 gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Lindita Morina shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Betina Begaj shapall certifikatën e regjistrimit të biznesit “GBM Kodra GB2” Shpk me Nui :812036847, Malishevë.

Ramiz Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Tafil Kelmendi”, Balinc.

Arsim Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12,13 gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Kaltrina Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12,13 gjimnazin “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Bujara Paqarizi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Osman Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesen e kl 6-9 ShFMU “Deshmorët e Fshatit”, Bubavecë.

Shehrije Cikaqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Emin Duraku”, Dragobil.

Albrim Kastrati shpall të pavlefshme diplomën ,dëftesat e kl 10,11,12,13 e gjimnazit “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Migjen Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Jeton Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit ëHamdi Berisha”, Malishevë.

Elid Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12, gjimnazin “Hamdi Berisha,, Malishevë.

Sele Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12,13 gjimnazin “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Sejfi Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFM “Habib Berisha”, Gurbardh.

Milaim Morina shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Bajram Curri”, Drenoc.

Anita Shala shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12, gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Lulzim Spahi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit Nbt “LINDI CENTER” me NUI:810709959 nr TVSH :330190851, Malishevë.

Jetmir Rudi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 6-9 ShFMU “Asim Vokshi”, Panorc.

Erlind Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10 ShFM “Kujtim Krasniqi”, Malishevë.

Gentrit Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 10,11,12, gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Zaim Mazreku shpall të pavlefshme diplomën ,dëftesat e kl 10,11,12, gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Drite Buqaj shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Afrim Buqaj”, Lladroc.

Ilirjana Paqarizi shpall të pavlefshme diplomën, dëftesat e kl 10,11,12,13 gjimnazin “Lasgush Poradeci”, Kijevë.

Lirije Paqarizi shpall të pavlefshme diplomën, dëftesat e kl 10,11,12, gjimnazin “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Valon Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-5 dhe 6-9 ShFMU “Bajram Curri”, Drenoc.

Mirdite Zogaj shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Afrim Buqaj”, Lladroc.

Valon Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-8 ShFMU “Bajram Curri”, Drenoc.

Artan Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat e kl 1-5 dhe 6-9 ShFMU “Gjergj Kastrioti”, Llozicë.