Shpallje, 30.11.2023

Shpallje, 30.11.2023

Shpallje November 30, 2023 - 14:55

“Enercon Solar” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811890145, Prizren.

“Dili Com” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71226034, Prizren.

Urim Gashi shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, Testin e Maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Esat Kamerolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Izet Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Sahit Ademi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Esat Veliu shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Ismet Mjeku shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, Xl, SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Nazmi Bici shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811984253, Podujevë.

Qefser Ferati shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Afrimi e Fazliu”, Lluzhan - Podujevë.

Andolina Podvorica shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, SHF “Enver Maloku”, Podujevë.

Dionis Salihu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Gjuvani”, Podujevë.

Vullnet Sadiku shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Ridesa Tahiri shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.