Shpallje, 01.12.2023

Shpallje, 01.12.2023

Shpallje December 01, 2023 - 15:15

Getuart Ramiqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave 10, 11, 12, shkolla e mesme “Kongresi i Manastirit”, Pozheran.

Elgadaf Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës fillore “Gjon Serreçi”, klasat 1 – 8, Mogillë - Kllokot.

Xhemile Hoxha shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, drejtimi Tregti, Viti.

Ismail Renda shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811378349, Prizren.

Arzu Rada shpall të pavlefshme dëftesën e vitit IV dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.